Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę zmienne warunki ekonomiczne i polityczne w naszym społeczeństwie, młodzi nastolatkowie stają przed problemem nieprzystosowania do przyszłego dorosłego życia w dwudziestym pierwszym wieku.

Montesoriańskie programy szkolne dla młodszej młodzieży wkraczają w życie społeczności i dają uczniom możliwość uczestnictwa w rozmaitych zajęciach i doświadczeniach, które nigdy nie będą możliwe w tradycyjnej szkole.
Montessori Middle Schools przygotują młodzież do wkroczenia w świat edukacji na szczeblu uniwersyteckim z należytym przygotowaniem typowym dla uczniów, którzy odnieśli sukces.

Absolwenci Montessori Middle School są często uznawani przez nauczycieli i dyrekcje szkół za najzdolniejszych uczniów w nowo tworzonych klasach.

Program

Program naszej szkoły oferuje szeroką perspektywę postrzegania świata, podkreśla powiązania środowiskowe, rozwój historyczny i wzajemne zależności między ideami i wydarzeniami – perspektywę międzynarodową i transkulturową;

Oparty jest na założeniach prorozwojowych i odpowiada potrzebom intelektualnym, socjalnym, emocjonalnym i fizycznym młodzieży. Wykracza poza tradycyjny kurs przygotowawczy na studia, uczy młodzież logicznego myślenia, prowadzenia badań, wyrażania siebie w mowie i w piśmie oraz stosowania nabytej wiedzy w praktyce.


Oparty jest na „zintegrowanym podejściu tematycznym”, które łączy rozmaite dziedziny wiedzy w studium o wszechświecie, o świecie przyrody i doświadczeniach człowieka. Podejście zintegrowane jest jedną z największych zalet filozofii Montessori. Na
przykład, gdy uczniowie poznają kulturę i historię starożytnej Grecji na lekcjach historii, omawiają mitologię, czytają Homera i wielkie tragedie greckie podczas lekcji językowych. Natomiast na zajęciach poświęconych Szekspirowi uczniowie szkoły ponadpodstawowej analizują okres elżbietański i chodzą na przedstawienia teatralne.

Montessoriańskie programy nauczania nie wywierają nacisku na współzawodnictwo akademickie pomiędzy uczniami. Uczeń jest oceniany na podstawie logicznych i obiektywnych kryteriów. Uczniowie nie otrzymują ocen według krzywej, są raczej oceniani indywidualnie w oparciu o wyraźnie określone cele akademickie, z zastosowaniem szerokiej gamy metod oceny, obejmujących między innymi portfolio, realizację projektów długoterminowych i samoocenę.

Montessori na poziomie podstawowym zachęca uczniów do wyciągania wniosków z procesu nauczania, zwłaszcza do uczenia się na błędach.


Style nauczania są elastyczne, co pozwala na modyfikację zadań i strategii sprawdzania wiedzy w zależności od indywidualnego stylu uczenia się i indywidualnych zainteresowań ucznia.

Program pozwala uczniom na poszerzanie wiedzy przez doświadczenie i późniejsze zastosowanie jej w praktyce. Nasza szkoła w świadomy sposób wspiera uczniów w ich wysiłkach na rzecz budowania poprawnej samooceny, niezależności, odpowiedzialności, współodczuwania, otwartości na nowe doświadczenia i wiedzę, cierpliwości i samodyscypliny, akceptacji innych oraz tworzenia trwałych i satysfakcjonujących więzi społecznych.

Między uczniami a szkołą nawiązane zostaje poczucie wspólnoty dające uczniom wiele możliwości planowania życia szkoły i społeczności szkolnej oraz aktywnego w nim udziału.

Uczniowie wdrażani są w zagadnienia społeczne środowiska, w którym żyją, zarówno poprzez realizację programu nauczania, jak i przez doświadczenia pozaszkolne, działania wolontariackie, jak i praktyki uczniowskie.


Program ułatwia uczniom wejście w dorosłość poprzez wspieranie nabywania efektywnych i odpowiedzialnych umiejętności społecznych, zwłaszcza w relacjach między uczniem a rodziną, w grupie rówieśniczej, w relacjach z płcią przeciwną, oraz osiągania niezależności finansowej.

Szkoła to laboratorium społeczne, w którym młodzież uczy się dorosłego życia w bezpiecznym środowisku.

Nasi nauczyciele są ludźmi renesansu i pełnią rolę mentorów, którzy wspomagają swoich uczniów w nauce obserwacji, słuchania, krytycznej lektury, gromadzenia informacji i wyciągania wniosków z codziennych doświadczeń.

Szkoła świadomie buduje ducha przedsiębiorczości.

Szkoła świadomie wspiera indywidualny rozwój duchowy i etyczny uczniów i zachęca ich do pracy na rzecz swoich społeczności.


Program nauczania ma za zadanie rodzić pasję i dawać uczniom szanse na rozkwit intelektualny, pozwalać dzieciom o wyjątkowych talentach na rozwój bez zerwania z dotychczasowym środowiskiem szkolnym i konieczności przedwczesnego rozpoczęcia studiów. Osiągamy ten cel poprzez wykorzystanie doświadczeń szerszych społeczności lokalnych i ogólnokrajowych w celu organizacji zajęć, opieki akademickiej oraz zapewnienia indywidualnego toku nauczania o odpowiedniej strukturze i stawiającego odpowiednie wyzwania odpowiadające osobowości każdego dziecka.

Na koniec, szkoła powinna znajdować się w miejscu, które sprzyja kontemplacji i harmonii duchowej, które można odnaleźć w górach, puszczach, na pustyniach, w ogrodach i na brzegu morza. Najczęściej efekt ten osiąga się wśród przyrody, a nie w nowoczesnych budynkach. Szkoła może być zwykłym budynkiem, jednak otocznie wokół niej powinno być tak zaprojektowane, by wywoływać uśmiech na twarzy, za każdym razem, kiedy uczniowie opuszczają budynek.

NASZE PLACÓWKI

 • Grupy Maluszkowe
  wiek: 12m - 2,5

  • Montessori Toddler School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Montessori Toddler School
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
 • PRZEDSZKOLA
  wiek: 2,5 – 5/6

  • Casa dei Bambini Warsaw Montessori
   ul. Badowska 19,
   00-752 Warszawa
   www
  • Casa dei Bambini Izabelin
   ul. Szkolna 16,
   05-080 Izabelin
   www
 • SZKOŁY
  wiek: 5/6 – 18

  • Warsaw Montessori School
   ul. Szwoleżerów 4,
   00-464 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori Middle School
   ul. Tatrzańska 5a,
   00-742 Warszawa
   www
  • Warsaw Montessori High School
   ul. Pytlasińskiego 13a,
   00-777 Warszawa
   www
  • Montessori Farm School
   Białka 155,
   21-300 Białka
   www